โปรบีบีวันทูคอล โปร BB 12call

ข้อมูลที่ควรทราบในการสมัครโปรบีบีวันทูคอล


ข้อมูลที่ควรทราบในการสมัครโปรบีบีวันทูคอล
ท่านสามาถเลือกสมัครโปรบีบีได้เพียงแพ็คเกจเดียวค่ะ ค่าบริการของโปรบีบีแต่ละชนิด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่ะ ลูกค้า 12Call ต้องมีเงินในเบอร์เพียงพอ และต้องมีวันใช้งานอย่างน้อย 1 วัน

สมัครโปรบีบีเอไอเอส ไม่ได้ ทำอย่างไร (ลูกค้า gsm advance ระบบจดทะเบียนรายเดือน)

1. ทบทวนว่าท่านได้เคยใช้แพ็คเกจใดแพ็คเกจหนึ่งอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ท่านต้องยกเลิกแพ็คเกจเดิมก่อน จึงจะกดสมัครใหม่ได้คะ ยกเลิกแพ็คเกจบีบี ais กด *630 โทรออก , กด 2 Blackberry แพ็คเกจเสริม ฟังและกดตามระบบเพื่อยกเลิกแพ็คเกจ เรียบร้อยแล้วรอรับ sms ยืนยันค่ะ หลังจากยกเลิกแล้วก็กดสมัคร ตามวิธีที่บอกไว้ได้เลยค่ะ

2. ท่านเปิดบริการ internet/gprs แล้วหรือยัง ตรวจสอบว่าเปิดใช้ internet หรือไม่ กด *129# โทรออก ถ้าสถานะเป็น "ปิด" จะต้องเปิด internet/gprs ก่อนโดยกด *129*2# โทรออก รอรับ sms แล้วปิด-เปิดเครื่อง1ครั้ง แล้วจึงกดสมัครค่ะ

3. บางเวลาระบบขัดข้อง หากสมัครไม่ได้เว้นช่วงสัก 5-15 นาที แล้วกดใหม่นะคะ (มีการปรับปรุงระบบเป็นระยะ)

4.  ถ้าท่านได้รับsmsยืนยันจากเอไอเอส ว่าสมัครโปรบีบีได้แล้ว แต่ยังเล่นไม่ได้ ให้ลองกดปิ เครื่อง1ครั้ง แล้วเปิดใหม่ค่ะ (ตอนเปิดเครื่องรอนานหน่อยนะคะ)

สมัครโปรบีบีวันทูคอล ไม่ได้ ทำอย่างไร (ลูกค้า 12call  ระบบเติมเงิน)

1. ท่านต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน จึงจะสมัครได้นะคะ

2. ลองเช็คยอดเงินดูว่าเพียงพอต่อค่าบริการ + ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

    สมัครโปรบีบี 79.-   ต้องมีเงินในเบอร์มากกว่า  84.53
    สมัครโปรบีบี 300.- ต้องมีเงินในเบอร์มากกว่า 321.-
    สมัครโปรบีบี 450.- ต้องมีเงินในเบอร์มากกว่า 481.50
    สมัครโปรบีบี 500.- ต้องมีเงินในเบอร์มากกว่า 535.-
    สมัครโปรบีบี 249.- ต้องมีเงินในเบอร์มากกว่า 266.43
    สมัครโปรบีบี 299.- ต้องมีเงินในเบอร์มากกว่า 319.93
    สมัครโปรบีบี 799.- ต้องมีเงินในเบอร์มากกว่า  854.93

กดสมัครไปแล้ว ถ้าไม่ได้รับ sms จากระบบ ลองกดเช็คยอดเงิน *121# ค่ะ หากยอดเงินลดลงแปลว่าสมัครสำเร็จแล้วค่ะ (บางกรณี sms จะมาช้ามากค่ะ)
 
3. ท่านเปิดบริการ internet/gprs แล้วหรือยัง ตรวจสอบว่าเปิดใช้ internet หรือไม่ กด *129# โทรออก ถ้าสถานะเป็น "ปิด" จะต้องเปิด internet/gprs ก่อนโดยกด *129*2# โทรออก รอรับsms แล้วปิด-เปิดเครื่อง1ครั้ง แล้วจึงกดสมัครค่ะ

4. ทบทวนว่าท่านได้เคยใช้แพ็คเกจใดแพ็คเกจหนึ่งอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ท่านต้องยกเลิกแพ็คเกจเดิมก่อน จึงจะกดสมัครใหม่ได้คะ ยกเลิกแพ็คเกจบีบี ais กด *630 โทรออก , กด 2 Blackberry แพ็คเกจเสริม ฟังและกดตามระบบเพื่อยกเลิกแพ็คเกจ เรียบร้อยแล้วรอรับ sms ยืนยันค่ะ หลังจากยกเลิกแล้วก็กดสมัคร ตามวิธีที่บอกไว้ได้เลยค่ะ

5. บางเวลาระบบอาจขัดข้อง หากสมัครไม่ได้ เว้นช่วงสัก5-15 นาที แล้วกดใหม่นะคะ (มีการปรับปรุงระบบเป็นระยะค่ะ)

6. ถ้าท่านได้รับsmsยืนยันจากวันทูคอล ว่าสมัครโปรบีบีได้แล้ว แต่ยังเล่นไม่ได้ ให้ลองกดปิดเครื่อง1ครั้ง แล้วเปิดใหม่ค่ะ (ตอนเปิดเครื่องรอนานหน่อยนะคะ)

รายละเอียดการใช้งานโปรบีบีเอไอเอสและโปรบีบีวันทูคอล อัตราค่าบริการ ไม่รวมการใช้งาน gprs/edge ในต่างประเทศ สามารถสมัคร Blackberry Package ได้เพียง แพ็คเกจเดียว หากต้องการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ

ลูกค้า 12Call Blackberry  : 
โทร *630 เพื่อยกเลิก "Blackberry แพ็คเกจเสริม" แล้วกดสมัครใหม่ กรณียกเลิกระหว่างรอบ (ยังใช้ไม่ครบระยะเวลา) จะไม่ได้รับเงินส่วนต่างคืนนะคะ

ลูกค้า AIS GSM Blackberry : 
โทร *630 เพื่อยกเลิก "Blackberry แพ็คเกจเสริม" แล้วกดสมัครใหม่ กรณียกเลิกระหว่างรอบ (ยังใช้ไม่ครบระยะเวลา) โปรเดิมถูกคิดราคาเต็ม 30 วัน ส่วนโปรที่สมัครใหม่จะถูกคิดค่าบริการเฉลี่ยตามวัน ตั้งแต่วันสมัครถึงวันสิ้นรอบค่ะ